© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25°
BIOGRAFIJA Profesor dr. akademik Rastoder Šerbo rođenje 13.08.1956. godine u Radmancima, opština Petnjica, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu - odsjek za istoriju 1981. godine. Na istom fakultetu magistrirao (1987) i doktorirao (1993). Od 1985.radi na Univerzitetu Crne Gore. Redovni je profesor na Filozofskomfakultetu (šef Studijskog programa za istoriju) i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Autor više stotina članaka, rasprava, prikaza, enciklopedijskih i leksikonskih jedinica. Autor i koatur nekoliko desetina monografija od kojih izdvajamo: 1. Dr Nikola Dobrečić, arcibiskup barski i primas srpski 1872-1955, život i djelo, Prilog izučavanju istorije Barske arcibiskupije, Mediteran, Budva 1991 (koautorsko djelo). 2. Životna pitanja Crne Gore 1918-1929, Kulturni centar Bar, Biblioteka „Barski ljetopis", Bar 1995. 3. Političke borbe u Crnoj Gori 1918-1929, Zadužbina Andrejević, Biblioteka Disertatio, Beograd 1996. 4. Skrivana strana istorije, Crnogorska buna i odmetnički pokret 1918-1929, I-IV, Zbornik dokumenata, Biblioteka Nidamentvm, Bar 1997, II izdanje Podgorica 2005. 5. Političke stranke u Crnoj Gori 1918-1929, Conteco, Bar, 2000. 6. Janusovo lice istorije, Vijesti, Podgorica, 2000. 7. Uloga Francuske u nasilnoj aneksiji Crne Gore, prevod izdanja iz 1921, Conteco, Bar, 2001 (pogovor). 8. Petrovići u egzilu - suton jedne dinastije, CANU, Podgorica, 2002 (Poseban otisak iz Zbornika radova sa naučnog skupa „Dinastija Petrović Njegoš", 227-301). 9. Udžbenik za IV razred gimnazije, (koautor), Zavod za udžbenike, Podgorica, 2003. 10. Crna Gora u egzilu 1918-1925, I-II, Istorij ski institut Crne Gore, Almanah, Podgorica, 2004. 11. Istorij ski leksikon Crne Gore I-V, Vijesti, Podgorica, 2006, urednik i koautor. 12. Istorij a Crne Gore od najstarijih vremena do 2003, (koautor), Podgorica, 2006. 13. History of Montenegro, (koautor), Podgorica, 2006. 14. Crna Gora i velike sile, (koautor), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2006. 15. Istorija za IVrazred gimnazije, (koautor), Podgorica, 2009. 16. Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2006, (koautor), Podgorica, 2009, (izdanje na ruskom).